Transportbaan 4A   -   Winschoten   -   info@bakkerboven.nl   -   0597 432 929

 

Heeft u een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via dit formulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Risicomanagement inkomensverzekering

Wij gaan samen met u of uw werknemers de afgesloten inkomensverzekeringen inventariseren. Vervolgens kijken we naar de gewenste inkomensverzekeringen. Op basis van deze inventarisatie kijken wij hoe we de inkomensverzekeringen gaan verbeteren. Ons advies krijgt u in een helder rapport. Hierin ziet u wat u kunt doen en wat voor financiële consequenties dat heeft op korte en lange termijn.

Advies arbodienstverlening

Ziekteverzuim is voor veel bedrijven een groot risico. Wij hebben de expertise om u te adviseren over hoe u de preventie en begeleiding van ziekteverzuim zo optimaal regelt. Het inhuren van een arbodienst is hiervoor niet voldoende. Vanaf 25 medewerkers moet een werkgever namelijk een interne preventiemedewerker aanstellen. Wij helpen u hierbij.

Second Opinion

Op het gebied van voorkomen en verzekeren zijn er veel adviseurs actief. Toch kan het voor u lastig zijn om te bepalen of u het juiste advies heeft gekregen. Het is dan verstandig om het door een onafhankelijke deskundige te laten bekijken. Wij doen regelmatig een second opinion. Dit doen wij objectief zodat u een weloverwogen besluit kunt maken.

Ontzorgen

Laat ons de arbodienstverlening van uw bedrijf ontzorgen. Wij regelen de werkzaamheden rond in- en uitdiensttreding. Bij ziekte verzorgen wij de ziek- en betermeldingen en wij bewaken het traject volgens de Wet Poortwachter. Zo kunt u zich bezighouden met uw vak!

 

Ziekengeld

De werkgever moet ziekengeld betalen na een ziekmelding en de afgesproken aantal wachtdagen. Bakker Boven adviseert u graag over de mogelijkheden hoe u zich hiertegen kunt verzekeren. Daarbij verzorgen wij alle administratie en communicatie op dit gebied voor u.

WGA Eigen Risico

Binnen de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten kunt u als werkgever eigenrisicodrager zijn. U bent voor arbeidsongeschiktheid standaard verzekerd bij het UWV. Wanneer u eigenrisicodrager wordt bent u niet langer afhankelijk van het UWV, maar zelf verantwoordelijk voor herintreding van het personeel en verzuimbegeleiding. De kosten daarbij zijn vaak lager en de resultaten beter. Toch zijn er risico’s aan verbonden. In een gesprek bespreken wij de voor- en nadelen met u.

 

WGA Hiaat en Excedent

Als u uw werknemers wilt verzekeren tegen een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, dan kunt u een collectieve WGA hiaatverzekering afsluiten. Een WGA Exedentverzekering zorgt voor een aanvulling op de WIA-uitkering. U kunt hierbij het deel van het inkomen boven het sv-loon verzekeren. We denken bij Bakker Boven graag met u mee en komen met oplossingen voor u en uw werknemers.

Collectieve ziektekosten

Gezond is waardevol. Een goede zorgverzekering helpt u en uw medewerkers om gezond te blijven en bij ziekte te ontzorgen. Wij adviseren u over de voorwaarden en de kosten van de verschillende zorgverzekeraars. Ook staan wij u graag terzijde bij het opzetten van collectieve verzekeringen tegen scherpe premies.

Cao Problematiek

Is er in uw CAO een collectieve ongevallenverzekering verplicht gesteld? Wij zijn op de hoogte van de verzekeringen. Wij zoeken uit wat de consequenties zijn en adviseren u.

UWV terugtredende overheid

Bedrijven die veel met tijdelijk personeel werken lopen risico op hogere lasten. Hoe hoger het ziekteverzuim in uw organisatie, hoe duurder het voor u wordt. Van werkgevers wordt verlangd dat de Ziektewet en  WIA administratie zorgvuldig wordt bijgehouden. Het is daarom misschien tijd om maatregelen te nemen. Ten eerste om de risico’s beheersbaar te houden en ten tweede om de administratie last uit te besteden.

Bakker Boven, gespecialiseerd in inkomensverzekeringen

Wij zijn gespecialiseerd in het voorkomen van ongewenste situaties bij inkomensverlies. Wij denken met u mee over manieren om de kosten te kunnen blijven betalen of uw inkomen te verzekeren. Wat het beste bij u past, hangt van uw specifieke situatie af. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

assurantie advies

Asbesthoudende daken
Verzekeraars hebben moeite met het klakkeloos blijven verzekeren van asbesthoudende daken. Immers; bij een calamiteit moeten zij een nieuw dak betalen. Dit terwijl het dak vóór 2024 evengoed vervangen moet worden.
Verder lezen