Cultuurhuis De Klinker

De Klinker staat centraal in het culturele leven van de gemeente Oldambt en functioneert als aanjager en partner. We zien het als onze opdracht om mensen te ontroeren, te (laten) ontspannen, te prikkelen en uit te dagen. Ook bieden we optimale kansen voor het ontwikkelen van talenten en creativiteit. Daarnaast zijn wij een podium voor allerlei doelgroepen in de regio, een open huis voor culturele en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Oldambt en omgeving. Wij fungeren als verbinder, kenniscentrum en ontmoetingsplek. Bovendien zijn we bij uitstek de plaats in de regio voor symposia, congressen, (bedrijfs)activiteiten en andere bijeenkomsten. Gastgerichtheid speelt een belangrijke rol in dit geheel. We bieden een drempelloze toegang voor alle lagen van de bevolking en velerlei vormen van cultuur. Wij zorgen voor een ‘huiskamergevoel’; een plek waar men zich uit en thuis tegelijk voelt. Door podiumkunsten, cultuureducatie, bibliotheek, film én gastvrijheid met elkaar te verbinden, onderscheiden wij ons, in een sfeer beleving en inspiratie de boventoon voeren. De Klinker opereert vanuit de overtuiging dat kunst & cultuur het leven verrijkt.

https://www.indeklinker.nl/

Cultuurhuis De Klinker