Waarom kiest u voor
Bakker Boven
  • advies met kennis van (uw) zaken
  • experts in strategisch risicomanagement
  • kennis van bedrijfsrisico’s, wat uw business ook is
  • expertise in polisvoorwaarden en preventie
  • proactieve advisering over uw verzekeringspakket

Cyberverzekering

Aanvallen door ransomware of DDoS, een medewerker die per e-mail of chat een bedrijf in diskrediet brengt of een lek van privacygevoelige informatie. Als het je gebeurt als bedrijf, zijn de kosten vaak schrikbarend hoog. Schadevergoedingen die in de tonnen lopen, zijn geen uitzondering. Denk daarom eens goed na over het afsluiten van een cyberverzekering

Dekking

Hebt u een cyberverzekering, dan kunt u daarop een beroep doen bij cyberincidenten. De cyberverzekering biedt dekking van: 

  • eigen schade
  • schade aan derden 
  • crisismanagement bij incidenten

Preventie

Wilt u schade door cyberincidenten zo goed mogelijk voorkomen? Ter preventie biedt onze cyberverzekering een pakket waarmee u cyberrisico's kunt verkleinen. 

Het pakket

Organisatorische scan

Dit is in de eerste plaats een organisatorische scan: het voorkomen van menselijke fouten door middel van gericht beleid, effectieve procedures en training van medewerkers. 

Technologische scan

In de tweede plaats is dit een technologische scan: een analyse van risico's en kwetsbaarheden van de IT-omgeving en verbetering van de IT-beveiliging.

Wat te doen bij een cyberincident?

Vindt er een online incident plaats met (mogelijk) schade, dan is het in de eerste plaats direct een zaak van damage-control. Daarvoor zijn via de cyberverzekeraar de onmisbare specialisten op het gebied van PR, fraude en juridische aspecten beschikbaar. Vervolgens is moet er zo mogelijk herstel van gemaakte fouten of systemen plaatsvinden. Ook zijn er specialisten nodig die de organisatie helpen bij analyse en eventuele te nemen maatregelen naar aanleiding van het incident.

 

ik wil advies over een cyberverzekering